Przeglądś

WymaganiaŚ

 1. PHP 7.2.5
 2. Aby użyć PHP stream handler, allow_url_fopen musi być włączone w twoim systemie w php.ini.
 3. Aby używać handler'a cURL, musisz posiadać najnowszą wersję cURL >= 7.19.4 skompilowaną z OpenSSL i zlib.

Uwaga

Guzzle nie wymaga już cURL do wysyłania żądań HTTP. Guzzle będzie użyje wrappera strumienia PHP do wysyłania żądań HTTP, jeśli cURL nie jest zainstalowany. Alternatywnie, możesz dostarczyć własny handler HTTP używany do wysyłania żądań. Należy pamiętać, że cURL jest nadal wymagany do wysyłania współbieżnych żądań.

Instalacjaś

Zalecanym sposobem instalacji Guzzle'a jest Composer. Composer jest narzędziem do zarządzania zależnościami dla PHP, które pozwala Ci zadeklarować zależności, których Twój projekt potrzebuje i i instaluje je w projekcie.

# Install Composer
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Możesz dodać Guzzle jako zależność używając Composera:

composer require guzzlehttp/guzzle:^7.0

Alternatywnie, możesz określić Guzzle jako zależność w istniejącym pliku composer.json swojego projektu:

 {
  "require": {
   "guzzlehttp/guzzle": "^7.0"
  }
}

Po zainstalowaniu należy zażądać autoloadera Composera:

require 'vendor/autoload.php';

Więcej informacji o tym jak zainstalować Composera, skonfigurować autoloading i inne najlepsze praktyki definiowania zależności znajdziesz na stronie getcomposer.org.

Bleeding edge

Podczas pracy nad Guzzle'em możesz nadążyć za najnowszymi zmianami w gałęzi master, ustawiając wymaganą wersję Guzzle'a na ^[email protected].

{
  "require": {
   "guzzlehttp/guzzle": "^[email protected]"
  }
}

Licencja¦

Licencjonowane na podstawie licencji MIT.

Copyright (c) 2015 Michael Dowling <https://github.com/mtdowling>

Niniejszym udziela się nieodpłatnego pozwolenia każdej osobie, która uzyska kopię niniejszego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na dokonywanie niniejszego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na rozporządzanie Oprogramowaniem bez ograniczeń, włączając w to bez ograniczeń prawa do do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania sublicencji i/lub sprzedaży kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania sublicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz zezwalania na to osobom, którym Oprogramowanie zostało dostarczone, pod warunkiem, że na takie działania, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich oraz niniejsza informacja o zezwoleniu powinny być umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY TO W RAMACH DZIAŁAŃ KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH LUB INNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z, Z LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI DZIAŁANIAMI ZWIĄZANYMI Z OPROGRAMOWANIEM. OPROGRAMOWANIEM.

Przyczynianie się¦

Wytyczne¦

 1. Guzzle wykorzystuje PSR-1, PSR-2, PSR-4 i PSR-7.
 2. Guzzle ma być szczupły i szybki, z bardzo małą ilością zależności. Oznacza to, że że nie każda prośba o funkcjonalność zostanie zaakceptowana.
 3. Minimalna wersja PHP wymagana dla Guzzle to PHP 7.2. Wnioski pull nie mogą nie wymagać wersji PHP większej niż PHP 7.2, chyba że dana funkcja jest wykorzystywana tylko warunkowo, a plik może być przetworzony przez PHP 7.2.
 4. Wszystkie prośby o pociągnięcie muszą zawierać testy jednostkowe, aby zapewnić, że zmiana działa zgodnie z oczekiwaniami i aby zapobiec regresji.

Przeprowadzanie testów

Aby móc wnieść swój wkład, musisz pobrać źródła z GitHuba i zainstalować zależności Guzzle'a za pomocą Composera:

git clone https://github.com/guzzle/guzzle.git
cd guzzle && composer install

Guzzle jest testowany jednostkowo za pomocą PHPUnit. Testy należy uruchomić za pomocą pliku Makefile:

make test

Uwaga

Musisz zainstalować node.js w wersji 8 lub nowszej, aby móc przeprowadzać testy integracyjne testów integracyjnych z handlerami HTTP Guzzle'a.

Zgłaszanie luk w zabezpieczeniach¦

Chcemy mieć pewność, że Guzzle jest bezpieczną biblioteką kliencką HTTP dla każdego. Jeśli Odkryłeś lukę w bezpieczeństwie Guzzle'a, będziemy wdzięczni za pomoc w ujawnieniu nam jej w odpowiedzialny sposób.

Publiczne ujawnienie luki może narazić na niebezpieczeństwo całą społeczność. Jeśli odkryłeś problem związany z bezpieczeństwem, wyślij nam wiadomość e-mail na adres security@guzzlephp.org. Będziemy z Tobą współpracować, aby upewnić się, że rozumiemy zakres problemu i że w pełni odpowiemy na Twoje obawy. Uznajemy korespondencję wysłaną do security@guzzlephp.org uznajemy za najwyższy priorytet i staramy się rozwiązywać wszelkie pojawiające się problemy tak szybko, jak to możliwe.

Po usunięciu luki w zabezpieczeniach, jak najszybciej zostanie wydana poprawka bezpieczeństwa.