Overzicht

Vereisten

 1. PHP 7.2.5
 2. Om de PHP stream handler te gebruiken, allow_url_fopen moet ingeschakeld zijn in uw php.ini van uw systeem.
 3. Om de cURL-handler te gebruiken, moet u een recente versie van cURL >= 7.19.4 gecompileerd met OpenSSL en zlib.

Noot

Guzzle heeft niet langer cURL nodig om HTTP-verzoeken te verzenden. Guzzle zal zal de PHP stream wrapper gebruiken om HTTP verzoeken te verzenden als cURL niet is geïnstalleerd. Als alternatief kunt u uw eigen HTTP handler voorzien die gebruikt wordt om verzoeken te verzenden. Houd in gedachten dat cURL nog steeds vereist is voor het verzenden van gelijktijdige verzoeken.

Installatie

De aanbevolen manier om Guzzle te installeren is met Composer. Composer is een dependency management tool voor PHP dat je toelaat om de afhankelijkheden te declareren die je project nodig heeft en installeert ze in je project.

# Install Composer
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Je kunt Guzzle als een afhankelijkheid toevoegen met Composer:

composer require guzzlehttp/guzzle:^7.0

Als alternatief kunt u Guzzle specificeren als een afhankelijkheid in het bestaande composer.json bestand van uw project:

 {
  "require": {
   "guzzlehttp/guzzle": "^7.0"
  }
}

Na de installatie moet u de autoloader van Composer nodig hebben:

require 'vendor/autoload.php';

Meer informatie over het installeren van Composer, het configureren van autoloading en andere best-practices voor het definiëren van afhankelijkheden vindt u op getcomposer.org.

Bloedende rand

Tijdens je ontwikkeling, kun je de laatste veranderingen op de master branch bijhouden door de versie eis voor Guzzle op ^[email protected] te zetten.

{
  "require": {
   "guzzlehttp/guzzle": "^[email protected]"
  }
}

Licentie

Gelicentieerd met de MIT licentie.

Copyright (c) 2015 Michael Dowling <https://github.com/mtdowling>

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan eenieder die een kopie verkrijgt van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "Software"), om te handelen in de Software zonder beperking, inclusief zonder beperking de rechten te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen kopieën van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsvermelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële gedeelten van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE HANDELING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN MET DE SOFTWARE.

Bijdragen

Richtlijnen

 1. Guzzle gebruikt PSR-1, PSR-2, PSR-4, en PSR-7.
 2. Guzzle is bedoeld om slank en snel te zijn met zeer weinig afhankelijkheden. Dit betekent dat niet elk verzoek voor een functie zal worden geaccepteerd.
 3. Guzzle heeft een minimale PHP versie eis van PHP 7.2. Pull verzoeken mogen geen PHP-versie vereisen die hoger is dan PHP 7.2, tenzij de functie alleen voorwaardelijk wordt gebruikt en het bestand kan worden verwerkt door PHP 7.2.
 4. Alle pull requests moeten unit tests bevatten om te verzekeren dat de verandering werkt zoals verwacht en om regressies te voorkomen.

De tests uitvoeren

Om bij te dragen, moet je de broncode van GitHub checken en de afhankelijkheden van Guzzle installeren met Composer:

git clone https://github.com/guzzle/guzzle.git
cd guzzle && composer install

Guzzle is unit getest met PHPUnit. Voer de tests uit met de Makefile:

make test

Noot

Je moet node.js v8 of nieuwer installeren om integratie testen uit te voeren op Guzzle's HTTP handlers.

Een beveiligingslek melden

We willen ervoor zorgen dat Guzzle een veilige HTTP-clientbibliotheek is voor iedereen. Als je een beveiligingslek in Guzzle hebt ontdekt, stellen we je hulp op prijs om dit op een verantwoorde manier aan ons te melden.

Het openbaar maken van een kwetsbaarheid kan de hele gemeenschap in gevaar brengen. Als u een beveiligingsprobleem hebt ontdekt, stuur ons dan een e-mail op security@guzzlephp.org. We zullen met je samenwerken om ervoor te zorgen dat we de de omvang van het probleem begrijpen, en dat we uw probleem volledig aanpakken. We beschouwen correspondentie naar security@guzzlephp.org onze hoogste prioriteit, en werken eraan om alle problemen die zich voordoen zo snel mogelijk op te lossen.

Nadat een beveiligingslek is verholpen, wordt zo snel mogelijk een beveiligingsfix uitgebracht.