Guzzle dokumentācija

Guzzle ir PHP HTTP klients, kas ļauj viegli sūtīt HTTP pieprasījumus un triviāli integrēt ar tīmekļa pakalpojumiem.

  • Vienkāršs interfeiss, lai veidotu vaicājumu virknes, POST pieprasījumus, straumēšanas lielus augšupielādei, lielas lejupielādes straumēšanai, HTTP sīkfailu izmantošanai, JSON datu augšupielādei, utt...
  • Var nosūtīt gan sinhronus, gan asinhronus pieprasījumus, izmantojot vienu un to pašu saskarni.
  • Pieprasījumiem, atbildēm un plūsmām izmanto PSR-7 saskarnes. Tas ļauj izmantot citas ar PSR-7 saderīgas bibliotēkas kopā ar Guzzle.
  • atceļ pamatā esošo HTTP transportu, ļaujot jums rakstīt rakstīt kodu, kas nav atkarīgs no vides un transporta, t. i., nav ciešas atkarības no cURL, PHP plūsmām, ligzdām vai notikumu cikliem, kas nav bloķējoši.
  • Starpprogrammatūras sistēma ļauj papildināt un veidot klienta uzvedību.
$client = new GuzzleHttp\Client();
$res = $client->request('GET', 'https://api.github.com/user', [
    'auth' => ['user', 'pass']
]);
echo $res->getStatusCode();
// "200"
echo $res->getHeader('content-type')[0];
// 'application/json; charset=utf8'
echo $res->getBody();
// {"type":"User"...'

// Send an asynchronous request.
$request = new \GuzzleHttp\Psr7\Request('GET', 'http://httpbin.org');
$promise = $client->sendAsync($request)->then(function ($response) {
    echo 'I completed! ' . $response->getBody();
});
$promise->wait();

Lietotāja rokasgrāmata